Hopp i havet på Strømbadet

I likhet med Tjuvholmen og Sørenga i Oslo, har Sandefjord også sitt eget sjøbad.

Sandefjord / Sommeren 2021.
Tekst: Sandefjord Byen Vår
Foto: Stine Livgård

I likhet med Tjuvholmen og Sørenga i Oslo, har også Sandefjord sitt eget sjøbad- igjen! Sandefjord Kurbad eksisterte i over 100 år i Sandefjord, fra 1837-1939 og Strømbadet den gang var en viktig del av kurbadets tilbud til publikum.

Strømbadet blir nå en stor, flytende badeplass ytterst i “hesteskoens” venstre pir Hjertnesstranda. Strømbadet åpnet sommeren 2020 og er gratis for alle, hele året. I dette området finner du flere offentlige fritidstilbud som skatepark, sandvolleyballbane, sandfotballbane, park-areal og Tuftepark.

Strømbadet 2020 består av flytende bryggeanlegg for sjøbad, med flere badesoner. Bølgebrytere er plassert for å beskytte anlegget, og kan brukes til aktivitet og bading.

Det finnes flere sitte- og ligge-benker på bryggeanlegget som er designet for flerbruk med integrerte oppbevaringsrom. Det er også planlagt et kommunalt service-bygg med toaletter, vaskerom og dusjanlegg i fremtiden. I tillegg er det planer om å etablere en flytende badstue i nærheten av badeanlegget. Med alle fritidsfunksjoner samlet i havnen, er området en attraktiv destinasjon for aktivitet og rekreasjon for innbyggere og besøkende i Sandefjord.

Vannkvalitet ved Strømbadet

Fjorden er renset og badevannet skal være godt ved Strømbadet. Likevel er det montert målere og lyssignal ved ankomst-rampen som varsler om vannkvaliteten i sjøen er god. Ved kraftig eller langvarig nedbør vil overvann fra byen føre til at bading frarådes.

Tilgjengelighet / Universell utforming

Badet er tilgjengelig og brukbart for alle, og Norges Handikapforbund har vært involvert i prosjektet. Den oransje kontrastfargen på gangbroer, badetrapper og fender-lister markerer ganglinjer og skiller badets funksjoner.

Adkomst/Parkering

Det er stor parkeringsplass i krysset ved Sandefjordsveien – Strandpromenaden, og her finnes også oppstillingsplass for bobiler.

 

Kilder: Spir Arkitekter AS og Visit Vestfold

Mer informasjon

Ønsker du mer informasjon, kan du lese dette på Sandefjord kommune sine hjemmesider.